Poznaj mnie

Zobacz czym się zajmuję i kim jestem

Zdjęcie Magdaleny Burek

Kilka słów o mnie

Specjalizuje się w prowadzeniu konsultacji psychoterapeutycznych i pedagogicznych, terapii indywidualnej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Jestem absolwentką studiów na kierunku Pedagogiki w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej, studia magisterskie ukończyłam na kierunku Pedagogiki w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Posiadam świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyłam wiele szkoleń m.in. szkolenie z Teorii Umysłu, Centralnej Koherencji - diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera jestem również certyfikowanym nauczycielem-terapeutą dzieci autystycznych. Od kilkunastu lat pracuje na stanowisku terapeuty z dziećmi i młodzieżą. Praca i możliwość wspierania ich w rozwoju oraz wspólnego pokonywania trudności powoduje chęć do dalszego rozwijania swoich możliwości.

Ukończyłam studia na kierunkach: m.in. terapii pedagogicznej, pedagogiki i oligofrenopedagogiki posiadam certyfikat terapeuty dziecka ze spektrum Autyzmu oraz terapeuty Metody Warnkego. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje 4 lat pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, 12 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako terapeuta od 5 lat prowadzę prywatną praktykę. Obecnie pracuje również w Specjalistycznym Szpital im. Dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży.

Aktualnie jestem w trakcie nabywania wiedzy we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii:

 • STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY
 • TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ- poziom mistrzowski

Jak pracuję

Od prawie 20 lat zajmuję się udzielaniem profesjonalnej pomocy. Zdobyta oraz stale poszerzana wiedza z zakresu pedagogiki i psychoterapii, w połączeniu z osobistą wrażliwością, umożliwia mi budowanie szczególnej, terapeutycznej relacji z zachowaniem otwartej, życzliwej i nieoceniającej postawy.

W mojej praktyce najważniejszy jest dla mnie szacunek dla drugiej osoby, otwartość na wszystkie jej myśli i uczucia oraz dbałość o jakość prowadzonych procesów terapeutycznych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w superwizjach, szkoleniach i warsztatach.

Istotnie ważna jest dla mnie współpraca z rodzicami poprzez udzielanie im wsparcia w nauce rozumienia potrzeb oraz komunikatów swojego dziecka, a także pomoc w budowaniu mocnej i zdrowej relacji z nim. Swoją pomoc kieruję do osób chcących rozwijać swoje relacje z bliskimi, czerpać większą satysfakcję z pracy zawodowej, związków z innymi, a także codziennego życia. Pracując z dziećmi towarzyszę im na różnych etapach życia, wspierając ich rozwój oraz kompetencje umysłowe. Zwracam szczególną uwagę na szanowanie granic, dostrzeganie towarzyszących emocji w stosunku w relacji z samym sobą i drugim człowiekiem. Pracuje nad budowaniem świadomości nastolatków i dorosłych oraz wspieram ich w odnajdywaniu i ugruntowaniu poczucia własnej wartości. Irvin D.Yalom w książce „Istoty ulotne” napisał coś o czym zawsze pamiętam „Najważniejszą rzeczą, jaką terapeuta ma do zaoferowania, jest autentyczna, uzdrawiająca relacja, z której pacjent może wydobyć to, czego potrzebuje…”

Moimi autorytetami życiowymi na których życiu i filozofii się wspieram jest:

 • Wanda Rutkiewicz „Każdy ma przecież do pokonania swój Everest. Mój sukces był dowodem na to, że każdemu może się udać to, co sobie postanowi.”
 • Viktor E. Frankl twórca Logoterapii „Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej z ludzkich swobód: swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach, swobody wyboru własnej drogi.”
 • Natalia Hatalska „warto patrzeć daleko i przekraczać granice, ale jednocześnie pamiętać o tym, żeby mieć w sobie pokorę. A pokora jest paradoksalnie czymś, co jest potrzebne, by robić rzeczy wielkie…W momencie, kiedy człowiek zaczyna czuć się lepszy od innych, przestaje się rozwijać. Zatrzymuje się w miejscu. Zamiast budować, niszczy. Potrzebna jest nam wiara w siebie. Potrzebne nam jest wciąż przesuwanie granic. Ale potrzebna jest nam również pokora. Bo tylko ona daje nam właściwą perspektywę, szansę na rozwój i lepszy świat. Think big. Feel small”

Jako członkini Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki zobowiązana jestem do przestrzegania Kodeksu Etycznego PTLiNPS oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej https://towarzystwologoterapii.pl/kodeks-etyczny.

Co oferuję?

Od prawie 20 lat zajmuję się udzielaniem profesjonalnej pomocy. Zdobyta oraz stale poszerzana wiedza z zakresu pedagogiki i psychoterapii, w połączeniu z osobistą wrażliwością, umożliwia mi budowanie szczególnej, terapeutycznej relacji z zachowaniem otwartej, życzliwej i nieoceniającej postawy.

 • Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna, czyli oddziaływanie na przyczyny (tj. zaburzone analizatory, funkcje, ich integracja) i przejawy trudności w uczeniu się.

 • Terapia metodą Warnkego

  Terapia metodą Warnkego

  Do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi gdzie występują trudności w zakresie dysleksji lub dysgrafi.

Na stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie (np. ilość miesięcznych odwiedzin).